Pages

Februari 16, 2017

SURAH ASY-SYU'ARA AYAT 101 HINGGA 200

SURAH ASY-SYU'ARA AYAT 1 HINGGA 100

(Para Penyair)
Surat ke : 26
Jumlah ayat : 227
Juz ke : 19

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 
بسم الله الرحمن الرحيم


dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,


maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.


Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.


Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?


Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,


maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.


Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.


Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".

Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?".


Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?


Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.


Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".


Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".


Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;


maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".

Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.


Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.


Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.


Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.


Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?


Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.


Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.


Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,


dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.


Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.


Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.


Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,


dan kebun-kebun dan mata air,


sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".

Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,


(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.


dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".


Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.


Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,


maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.


Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.


Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,


di dalam kebun-kebun serta mata air,


dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.


Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;


maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;


dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,

yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".


Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;


Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar".


Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.


Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar".


Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,


maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.


Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,


ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?"


Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,


maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.


Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam.


Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,


dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".


Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"


Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".


(Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".


Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,


kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.


Kemudian Kami binasakan yang lain.


Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.


Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.


Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;


ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,


Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.


maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;


dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.


Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;


dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.


Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;


dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".


Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,


dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.


Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.


Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".


Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.


Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,


dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),

ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,


dengan bahasa Arab yang jelas.


Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.


Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?


Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,


lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.


Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

Kredit : http://www.quran30.net/

0 comments:

Catat Ulasan

Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri!!!
All comments are your own right and responsibility.!!!