DOA SELEPAS SOLAT DAN MAKSUDNYA

DOA SELEPAS SOLAT DAN MAKSUDNYA

A’uzu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi u mazidah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan memadai dengan pernambahan-Nya.

Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa’adzimi sulthanika

Wahai Tuhan kami, Hanya bagi Mu segala puji, sebagaimana pujian itu patut terhadap keagungan dan kemuliaan-Mu serta keluhuran kerajaan-Mu.

Selawat Keatas Nabi


Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad

Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjunga kita Nabi Muhammad beserta keluarganya.

Untuk Kenikmatan Dunia & Akhirat

Allahumma inna nas’aluka salamatan fiddin, wa’afiyatan fil jasadi, waziyadatan fil ilmi, wabarokatan fir rizki, watawbatan qablal mawt, warahmatan indal maut, wamaghfiratan ba’dal maut. Allahumma hawwin ‘alayna fi sakaratil maut, wa najata minannari, wa afwa indal hisab

Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon keselamatan agama, kesihatan jasmani, bertambahnya ilmu dan berkat rezeki, dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan memperolehi keampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Jauhkanlah kami dari azab nerakaMu dan memperolehi ampunan ketika kami dihisab.


Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika

Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengigat-Mu dan mensyukuri rahmat dan nikmat-Mu, dan perbaikilah amal ibadah kami kepada-Mu.

Rabbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana kunan minal-khasiriin

Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi.

Rabbana la tu’aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.


Rabbana la tuzigh quluubana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah, innaka antal Wahhab

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Penutup Doa Selepas Solat


Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina ‘adzabannar, Allahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi’aatina wa tawaffanaa ma’al-abraar

Ya Tuhan kami, Berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami, dan semoga jika kami mati nanti bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik.

Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin

Mahasuci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Maha Perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.

Doa Tambahan (Boleh Amalkan Juga)

Rabbana wala tahmil ‘alaina isran kama hamaltahu ‘alal lazina min qablina

Wahai Tuhan kami Janganlah Engkau bebani kami beban yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Rabanna wala tuhammilna ma la taqata lana bih(i), wa’fu ‘anna, wagfir lana, warhamna, anta maulana fansurna ‘alal qaumil kafirin

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir – (Surah Al-Baqarah: 286).


Rabbij’alni muqimas-salati wamin dzuriyyati, rabbana wataqabbal du’aa

Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku”. (Surah Ibrahim: 40)


Rabbana hab lana min azwajina wa’zuriyyatina qurrata a’yunin waj’alna lilmuttaqina imama

Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan zuriat keturunan kam sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin (imam) ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa”. (Surah Al-Furqaan: 74)


Wa adkhilnal-jannata- ma’al-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghaffaaru yaa rabbal-‘aalamiin

Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat baik, Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluru alam.

 https://www.portalmalaysia.com/doa-selepas-solat/


COMMENT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY. THANK YOU.

Post a comment (0)
Previous Post Next Post