Allah berfirman.  Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kpdnya(Yusuf) . Dan Yusof pun berkehendak kpdnya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia(Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih. AYAT 24 SURAH KE 12 YUSUF.