Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih' tema Hari Kebangsaan, Hari Malaysia 2019

sayangi malaysiaku

'Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih' bagi menekankan kepentingan perpaduan serta semangat cintakan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.