SURAH AN-NAHL AYAT 114 DAN 115

thumbnail-cadangan

Allah berfirman. Maka makanlah yang halal lagi baik dari razeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan(haiwan) yang disembelih dgn menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan kerana menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. AYAT 114 DAN 115 SURAH KE 16 AN-NAHL.


Show comments