sayyidul Istighfar (penghulu istighfar)

sayyidul Istighfar
(penghulu istighfar)

Ya Allah Engkaulah Tuhanku tiada
Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah
menciptakan aku dan aku adalah
hamba-Mu. Aku berada dalam janji
untuk mentaatimu sejauh kemampuanku.
Aku berlindung kepada-Mu daripada
keburukkan yang pernah ku lakukan.
Aku mengakui semua nikmat yang telah
Engkau berikan, dan aku mengakui
semua dosa yang pernah ku kerjakan.
Oleh itu, ampunilah semua dosaku
kerana tidak ada yang boleh
mengampuni dosa selain Engkau.


Show comments