Pengeluaran i-Citra KWSP


Kewangan ahli KWSP yang terjejas akibat PKP, KWSP akan memperkenalkan pengeluaran i-Citra. Menerusi i-Citra, ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5000 dengan kadar bayaran tetap RM1000 ribu sebulan untuk tempoh lima bulan. Ia tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP ahli.

Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian i-Citra di icitra.kwsp.gov.my bermula 15 Julai 2021. Pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021