Word 301

Merapu

Menurut Kamus Dewan merapu membawa maksud melakukan sesuatu sama ada kata-kata atau kelakuan dengan tidak menentu atau merapik.

Kesimpulannya, merapu merupakan percakapan atau perbuatan yang dibuat atau diujarkan oleh seseorang tanpa tujuan atau tidak mempunyai hujah atau sandaran bukti percakapan.