Word 42

Jika tidak memuji, jangan mencela

"Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,
maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik
dan kalau tidak, hendaklah diam."

[Bukhari dan Muslim]