10 golongan yang dilaknat kerana terlibat dengan arak

10 golongan yang dilaknat kerana terlibat dengan arak:
1.Orang yang memerahnya (arak) iaitu pembuatnya
2.Orang yang meminta diperahkan (arak) iaitu pengedarnya.
3.Orang yang meminum arak
4.Orang yang membawa arak
5.Orang yang minta dihantarkan arak.
6.Orang yang menuangkan arak
7.Orang yang menjual arak
8.Orang yang membeli arak
9.Orang yang makan hasil jualan arak
10.Orang yang minta dibelikan arak

Comments