Word 105

Bagai limau masam sebelah

Maksud: Hukuman ataupun pertimbangan yang tidak adil dan berat sebelah.