Pages

September 10, 2019

Word 199

Word 199

Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim”.

Artinya: “Maha Suci Allah dengan segala Puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung

Allâhumma innî ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik", 

 " Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu, serta agar boleh beribadah dengan baik kepada-Mu"

Allahumma ashlih.li dini alladzi huwa ‘ishmatu amri wa ashlih li dun-yaya allati fiha ma ‘asyi, wa ashlih li akhirati allati fiha ma’adi

“Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang di situlah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang ke sanalah aku akan kembali

Allahumma inni a’udzubika min adzabil qabrii,

wa min ‘adzabi jahannam

wamin fitnatil mahya wal mamat

wamin syarri fitnatil masihid dajjal

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar"

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".) QS. Al Baqoroh 201

"Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi -

Maha Suci Allah dan dengan mengucapkan puji-pujian padaNya. sebanyak hitungan makhlukNya, sesuai dengan keredhaan ZatNya, seberat timbangan 'arasyNya dan sepanjang beberapa kalimahNya

“Robbi ja alni muqimas sholati wa min dzuriyyati, robbana wa taqobal doa, Robbannagh firli wa li wa li dayya wa li jamiil mukminina yauma yaqumul hisab“ (ibrahim ; 40 -41)

Artinya : Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang – orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan seluruh orang mukmin, pada hari terjadinya hisab.

ALLAHUMMAGH FIRLI ZAMBI KULLAHU DIQQAHU WA JILLAHU WA AWWALAHU WA AAKHIRAHU WA ALANIYATAHU WA SIRRAHU.

Ya allah ampunkan lah dosa2 aku..samada yg sedikit atau yg banyak..yg pertama ataupun yg terakhir...yg nampak ataupun yg tersembunyi..

Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir’

Tidak ada tuhan selain Allah, Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya seluruh kekuasaan, dan bagiNya juga seluruh pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu),

Rabbana la tuzigh qulubana ba’da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).

“La ilaha illa anta, Subhanaka, inni kuntu minaz zhalimin.”

“Tiada Tuhan melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah dari pada orang-orang yang menganiaya diri sendiri.”

Allahu Rabbi, la sharika lah'

Allah Tuhanku, tiada sekutu bagi-Nya)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

Cukuplah ALLAH sebagai penolong kami, dan ALLAH adalah sebaik-baik pelindung”

Astaghfirullahal ‘Adzim al-Ladzii Laailaaha Illa Huwal Hayyul Qayyuumu wa Atuubu Ilaih. 

(Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Memelihara (kehidupan), dan aku bertobat kepada-Nya).”

Bismillahirrohmanirrohim, Alla Ta'luu Alayya Wa'Tuuni Muslimiin.

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa jangan sampai Anda sekalian berlaku sombong terhadapku serta datanglah kepadaku sebagai beberapa orang yang berserah diri..."

Allahumma ajirni minannar..

“Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka ,

tujuh kali; karena sesungguhnya jika kamu meninggal pada harimu itu niscaya Allah menulis bagimu perlindungan dari api neraka, dan apabila kamu selesai salat Magrib maka ucapkanlah sebelum berbicara,

“Laa hawla wa laa quwwata illa bil-laah”

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

Astaghfurullahal ‘adzim, lii waliwaalidayya, walijami’il huquuqi waajibati ‘alayya, walijami’il muslimin wal-muslimaat wal-mu’minin wal mu’minaat al-ahyaa’I

1 comments:

norhidana berkata...

sama2 kita amalkan

Catat Ulasan

Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri!!!
All comments are your own right and responsibility.!!!