Pages

Mac 15, 2019

Laa Ilaaha Illallah

‘Laa Ilaaha Illallah’ Sabyan Gambus feat Alma Syubnnul akhyar
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Robbuna Robbul quluubi
wa huwa alamul ghuyuub
fii syuruuqi wa fil ghuruubi
nuruhu yahdil ashoo
Robbuna Robbul quluubi
wa huwa alamul ghuyuub
fii syuruuqi wa fil ghuruubi
nuruhu yahdil ashoo
Robbunal hadil waduud
fadhluhu mil ul wujuud
afwuhu khoirul wajuud
fakhtarji dauman ridhoo
Robbunal hadil waduud
fadhluhu mil ul wujuud
afwuhu khoirul wajuud
fakhtarji dauman ridhoo
fakhtarji dauman ridhoo
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Robbunal hayyul roqiibu
yadhbalul abdal muniib
fahwar rohmaanun mujiibun
liddu’a yu wa man da’a
Robbunal hadil waduud
fadhluhu mil ul wujuud
afwuhu khoirul wajuud
fakhtarji dauman ridhoo
Robbunal hadil waduud
fadhluhu mil ul wujuud
afwuhu khoirul wajuud
fakhtarji dauman ridhoo
fakhtarji dauman ridhoo
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah
maa la naa robbun shiwa

Kredit : Rahmad Jazuli

0 comments:

Catat Ulasan

Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri!!!
All comments are your own right and responsibility.!!!