"Allah Maha Lembut takdir-Nya  (serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihan-Nya) kepada hamba-hamba-Nya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut peraturan yang telah ditetapkan) dan Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa."
Surah asy-Syuura, ayat 19