Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengumumkan untuk awalkan pembayaran i-Lestari bagi bulan Mac dan April. Ini adalah kerana pengubahan pada syarat dan kritieria i-Sinar yang telah dimansuhkan.Tarikh Jadual Bayaran i Lestari KWSP Mac 2021 JADUAL BARUKebiasaanya, pembayaran i-Lestari akan bermula pada awal bulan. Pembayaran untuk bulan MAC 2021 kali ini akan diawalkan iaitu pada 19 Februari. sumber