Surah Az-Zumar Ayat 8 ~ #JMBELOG Surah Az-Zumar Ayat 8 - #JMBELOG Surah Az-Zumar Ayat 8 - #JMBELOG

Labels

You are here :Home » AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN » Surah Az-Zumar Ayat 8

Surah Az-Zumar Ayat 8

Surah Az-Zumar Ayat 8
 
Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka". (Surah Az-Zumar Ayat 8) 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts