Word 181

Orang yang memendam perasaan sering kali terjebak oleh hatinya sendiri.

Sibuk merungkai semua kejadian di sekitarnya untuk membenarkan hatinya berharap.

Sibuk menghubung banyak hal agar hatinya senang menimbun mimpi.

Sehingga suatu ketika dia tidak tahu lagi mana simpul yang nyata dan mana simpul yang dusta.